Szkoła Podstawowa Nr 1 W Węgleńcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 W Węgleńcu

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 W Węgleńcu

Węgleniec 1
Miejscowość Węgleniec
Kod pocztowy 28-300
Gmina Jędrzejów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 W Węgleńcu

413865941
Regon 29243445600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Węgleńcu mieści się w miejscowości Węgleniec pod adresem Węgleniec 1. Nr tel. do szkoły to 413865941. Fax: 413865941. Instytucja szkolna działa na terenie gminy Jędrzejów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 29243445600000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Węgleńcu edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 13, z czego 3 to dziewczynki, a 10 stanowili uczniowie. Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 5911 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (109,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Mapa