Szkoła Podstawowa Nr 2 W Jędrzejowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Jędrzejowie

Patron Komisji Edukacji Narodowej

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Jędrzejowie

Przypkowskiego 12
Miejscowość Jędrzejów
Kod pocztowy 28-300
Gmina Jędrzejów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Jędrzejowie

413861114
Strona
Regon 00073336900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Jędrzejowie mieści się w miejscowości Jędrzejów pod adresem Przypkowskiego 12. Telefon do szkoły podstawowej to 413861114. Fax: 413861114. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Jędrzejów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem spnr2.republika.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00073336900000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Jędrzejowie edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 454, z czego 205 to dziewczynki, a 249 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 38 nauczycieli, z czego 37 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 37. Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 5911 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (109,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Jędrzejów: 10
  • w gminie Jędrzejów: 21
  • powiat jędrzejowski: 48
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa