Szkoła Podstawowa Nr 4 W Jędrzejowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4 W Jędrzejowie

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4 W Jędrzejowie

Przypkowskiego 43
Miejscowość Jędrzejów
Kod pocztowy 28-300
Gmina Jędrzejów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4 W Jędrzejowie

413862401
Strona
Regon 29053015000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 W Jędrzejowie mieści się w miejscowości Jędrzejów pod adresem Przypkowskiego 43. Nr tel. do szkoły to 413862401. Nr faksu: 413862401. Jednostka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Jędrzejów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.2plus4.scholaris.pl. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 29053015000000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 W Jędrzejowie rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 350, z czego 170 stanowiły uczennice, a 180 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 33 nauczycieli, z czego 24 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 2,67. Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 5911 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (109,46 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Jędrzejów: 10
  • w gminie Jędrzejów: 21
  • powiat jędrzejowski: 48
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa