Top Education Sobiesław Sowa


Najważniejsze informacje - Top Education Sobiesław Sowa

Adres Top Education Sobiesław Sowa

Barska 32
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-315
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Top Education Sobiesław Sowa

661733047
Regon 93211109200698
Organ prowadzący Sobiesław Sowa

Top Education Sobiesław Sowa mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Barska 32. Nr tel. do placówki to 661733047. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy placówki znajdziemy pod adresem www.topeducation.com.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 93211109200698. Instytucja rejestracyjna dla Top Education Sobiesław Sowa to miasto na prawach powiatu.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 słuchaczy na 1721 placówek).

Mapa