Niepubliczny Gimnazjum Przy Mow Księży Orionistów


Informacje ogólne

Adres BARSKA 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-315
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 04000607500057
Organ prowadzący MDBO ORIONIŚCI PROWINCJA POLSKA

Niepubliczny Gimnazjum Przy Mow Księży Orionistów mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem BARSKA 4. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 04000607500057. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczny Gimnazjum Przy Mow Księży Orionistów to miasto na prawach powiatu.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-16.785.665.66
2006-13.655.065.06
20079.036.226.22
2008115.455.45
2009-13.554.194.19
20106.514.184.18
2011-10.564.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.585.215.21
200611.066.086.08
20079.065.945.94
2008-12.145.595.59
2009-13.164.894.89
20107.274.84.8
20114.414.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa