Przedszkole Miejskie Nr 5


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 5

Adres Przedszkole Miejskie Nr 5

Niemcewicza 9
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 5

598423813
Strona
Regon 77052990000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 5 mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Niemcewicza 9. Numer tel. do przedszkola to 598423813. Numer faksu: 598423813. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem http;//przedszkole5.zsbio.civ.pl/. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 77052990000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 105, z czego 48 to dziewczynki, a 57 stanowili uczniowie. Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo pomorskie - 702. Na 2197 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (68,66 na placówkę), a średnia w województwie to 43,55 (30569 dzieci w wieku przedszkolnym na 702 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa