Gimnazjum Nr 3 Z Oddziałami Dwujęzycznymi


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3 Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Adres Gimnazjum Nr 3 Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Mickiewicza 32
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3 Z Oddziałami Dwujęzycznymi

598424962
Regon 77160277900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 Z Oddziałami Dwujęzycznymi mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Mickiewicza 32. Nr tel. do gimnazjum to 598424962. Numer fax: 598424962. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem http://gim3.lo2.slupsk.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 77160277900000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 288, z czego 163 to gimnazjalistki, a 125 to uczniowie. Powiat słupsk ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 2148 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (179 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 164,24 (69965 dzieci w wieku gimnazjalnym na 426 placówek).

Mapa