Szkoła Podstawowa Nr 322


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 322

Patron Jan Brzechwa

Adres Szkoła Podstawowa Nr 322

E. Dembowskiego 9
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-784
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 322

226417120
Strona
Regon 00120606300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 322 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem E. Dembowskiego 9. Numer telefonu do szkoły to 226417120. Nr faksu: 226417120. Placówka szkolna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły znajdziemy pod adresem www.sp322.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00120606300000.

Szkoła Podstawowa Nr 322 naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 370, z czego 186 stanowiły uczennice, a 184 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 46 nauczycieli, z czego 35 na cały etat oraz 11 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3,18. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa