Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Patron Bataliony Chłopskie

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

Ursynów 38a
Miejscowość Ursynów
Kod pocztowy 26-903
Gmina Głowaczów
Powiat kozienicki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

486230185
Regon 67201996700021
Organ prowadzący Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi Naszedzieci

Publiczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Ursynów pod adresem Ursynów 38a. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 486230185. Nr faksu: 486230185. Placówka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Głowaczów, powiat kozienicki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Serwis www szkoły znajdziemy pod adresem naszedzieci.net46.net. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 67201996700021. Organ rejestracyjny dla Publiczna Szkoła Podstawowa to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 40, z czego 17 to uczennice, a 23 to chłopcy. Powiat kozienicki ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4162 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (134,26 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Mapa