Przedszkole Nr 401


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 401

Adres Przedszkole Nr 401

Dembowskiego 9
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-784
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 401

226415405
Strona
Regon 01300304300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 401 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Dembowskiego 9. Nr tel. do przedszkola to 226415405. Nr faksu: 226415405. Przedszkole działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole401.edu.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01300304300000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 151, z czego 74 to dziewczynki, a 77 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 13. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa