Przedszkole Nr 55


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 55

Adres Przedszkole Nr 55

CYBISA 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-785
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 55

226437685
Strona
Regon 01300216700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 55 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem CYBISA 1. Numer tel. do przedszkola to 226437685. Nr faksu: 226437685. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www przedszkola można znaleźć pod adresem www.przedszkole55-warszawa.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 01300216700000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 184, z czego 94 to dziewczynki, a 90 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa