Szkoła Podstawowa Nr 100


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 100

Patron płk. Francesco Nullo

Adres Szkoła Podstawowa Nr 100

Taneczna 54/58
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-829
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 100

226433303
Strona
Regon 00080213600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 100 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Taneczna 54/58. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 226433303. Numer fax: 226430578. Szkoła podstawowa znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp100.edu.pl. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00080213600000.

Szkoła Podstawowa Nr 100 naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 485, z czego 236 to dziewczynki, a 249 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 50 nauczycieli, z czego 41 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,56. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa