Szkoła Podstawowa Nr 81


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 81

Patron Lucjan Rudnicki

Adres Szkoła Podstawowa Nr 81

Puszczyka 6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-777
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 81

226436026
Strona
Regon 00080229000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 81 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Puszczyka 6. Telefon do szkoły to 226436026. Numer fax: 226436026. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp81waw.edupage.org. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00080229000000.

Szkoła Podstawowa Nr 81 edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 442, z czego 221 stanowiły dziewczynki, a 221 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 46 nauczycieli, z czego 36 na cały etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,6. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa