Szkoła Podstawowa Nr 273


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 273

Patron Aleksander Landy

Adres Szkoła Podstawowa Nr 273

Józefa Balcerzaka 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-944
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 273

228346474
Regon 01041279800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 273 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Józefa Balcerzaka 1. Telefon do szkoły podstawowej to 228346474. Fax: 228346474. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.szkola273.edu.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 01041279800000.

Szkoła Podstawowa Nr 273 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 401, z czego 202 stanowiły uczennice, a 199 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 66 nauczycieli, z czego 51 w pełnym wymiarze godzin oraz 15 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa