Szkoła Podstawowa Nr 16


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 16

Patron Jerzego Chromika

Adres Szkoła Podstawowa Nr 16

Kosztowska 46
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-409
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 16

322250096
Regon 00072112000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 16 znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem Kosztowska 46. Numer tel. do szkoły podstawowej to 322250096. Faks: 322250096. Instytucja edukacyjna mieści się na obszarze gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00072112000000.

Szkoła Podstawowa Nr 16 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 200, z czego 97 stanowiły uczennice, a 103 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,08. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 17 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 3863 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół podstawowych (227,24 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa