Szkoła Podstawowa Nr 12


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 12

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 12

Wandy 11
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 12

175840810
Regon 00113674700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 12 mieści się w miejscowości Mielec pod adresem Wandy 11. Nr tel. do szkoły to 175840810. Szkoła podstawowa działa na terytorium gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00113674700000.

Szkoła Podstawowa Nr 12 uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 55, z czego 28 to uczennice, a 27 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,27 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa