Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Juliana Tuwima


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Juliana Tuwima

Patron Julian Tuwim

Adres Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Juliana Tuwima

Długoszowskiego 126
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Juliana Tuwima

184412578
Strona
Regon 49058062100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Juliana Tuwima mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Długoszowskiego 126. Telefon do szkoły podstawowej to 184412578. Fax: 184412578. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp11ns.hostklub.pl. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49058062100000.

Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Juliana Tuwima naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 137, z czego 66 to dziewczynki, a 71 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1,25. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 5663 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (283,15 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Nowy Sącz: 26
  • w gminie Nowy Sącz: 26
  • powiat Nowy Sącz: 26
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa