Szkoła Podstawowa W żeleźnikowej Małej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Żeleźnikowej Małej

Adres Szkoła Podstawowa W Żeleźnikowej Małej

38
Miejscowość Żeleźnikowa Mała
Kod pocztowy 33-335
Gmina Nawojowa
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Żeleźnikowej Małej

184457023
Regon 49067445700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W żeleźnikowej Małej znajduje się w miejscowości Żeleźnikowa Mała pod adresem 38. Telefon do szkoły podstawowej to 184457023. Nr fax: 184457023. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Nawojowa, powiat nowosądecki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 49067445700000.

Szkoła Podstawowa W żeleźnikowej Małej przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 84, z czego 48 stanowiły dziewczynki, a 36 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat nowosądecki ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 18552 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (140,55 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Żeleźnikowa Mała: 1
  • w gminie Nawojowa: 8
  • powiat nowosądecki: 116
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa