Szkoła Podstawowa Nr 20 Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 20 Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Patron Stefan Kardynał Wyszyński

Adres Szkoła Podstawowa Nr 20 Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Nadbrzeżna 77
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 20 Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

184415128
Strona
Regon 49058048900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 20 Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Nadbrzeżna 77. Telefon do szkoły to 184415128. Faks: 184415200. Instytucja szkolna działa na terytorium gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp20ns.alte.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 49058048900000.

Szkoła Podstawowa Nr 20 Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 508, z czego 253 to dziewczynki, a 255 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 65 nauczycieli, z czego 54 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,91. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 5663 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (283,15 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Nowy Sącz: 26
  • w gminie Nowy Sącz: 26
  • powiat Nowy Sącz: 26
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa