Przedszkole Echa Leśne


Najważniejsze informacje - Przedszkole Echa Leśne

Adres Przedszkole Echa Leśne

ul. Janowskiego 50
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-784
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Echa Leśne

226416058
Strona
Regon 14140109500000
Organ prowadzący Baby Expert Edyta Goździecka

Przedszkole Echa Leśne znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem ul. Janowskiego 50. Nr tel. do przedszkola to 226416058. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.echalesne.edu.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 14140109500000. Jednostka rejestracyjna dla Przedszkole Echa Leśne to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa