Zasadnicza Szkoła Zawodowa W żegocinie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Żegocinie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Żegocinie

50
Miejscowość Żegocina
Kod pocztowy 32-731
Gmina Żegocina
Powiat bocheński
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Żegocinie

146132120
Regon 85271434600000
Organ prowadzący Gmina

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W żegocinie mieści się w miejscowości Żegocina pod adresem 50. Nr tel. do szkoły zawodowej to 146132120. Numer fax: 146132120. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Żegocina, powiat bocheński , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem zswzegocinie.republika.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 85271434600000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 82, z czego 17 stanowiły kursantki, a 65 stanowili słuchacze. Powiat bocheński ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 832 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (69,33 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa