Szkoła Muzyczna I Stopnia Towarzystwa Oświatowego "edukacja"


Najważniejsze informacje - Szkoła Muzyczna I Stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

Patron Ks. Józef Poniatowski

Adres Szkoła Muzyczna I Stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

Inżynierska 2/4
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 93-569
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła Muzyczna I Stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

426368153
Regon 47051789700053
Organ prowadzący Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"

Szkoła Muzyczna I Stopnia Towarzystwa Oświatowego "edukacja" znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Inżynierska 2/4. Numer telefonu do placówki to 426368153. Nr faksu: 426366210. Placówka znajduje się na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową placówki znajdziemy pod adresem to.edu.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 47051789700053. Organ rejestracyjny dla Szkoła Muzyczna I Stopnia Towarzystwa Oświatowego "edukacja" to minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), a średnia w województwie to 8,98 (8005 kursantów na 891 placówek).

Mapa