Samorządowe Przedszkole W Domaszkowie


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Domaszkowie

Adres Samorządowe Przedszkole W Domaszkowie

Kolejowa 10
Miejscowość Domaszków
Kod pocztowy 57-522
Gmina Międzylesie
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Domaszkowie

748132048
Regon 89052460400000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W Domaszkowie znajduje się w miejscowości Domaszków pod adresem Kolejowa 10. Nr tel. do przedszkola to 748132048. Nr faksu: 748132047. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Międzylesie, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 89052460400000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 72, z czego 42 stanowiły uczennice, a 30 stanowili uczniowie. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Mapa