Samorządowe Przedszkole


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole

Adres Samorządowe Przedszkole

Wojska Polskiego 25
Miejscowość Międzylesie
Kod pocztowy 57-530
Gmina Międzylesie
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 89052459600000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole znajduje się w miejscowości Międzylesie pod adresem Wojska Polskiego 25. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Międzylesie, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 89052459600000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 94, z czego 40 to dziewczynki, a 54 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 6. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Międzylesie: 1
  • w gminie Międzylesie: 1
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa