Gminne Przedszkole Publiczne


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole Publiczne

Adres Gminne Przedszkole Publiczne

Paderewskiego 2
Miejscowość Lądek-Zdrój
Kod pocztowy 57-540
Gmina Lądek-Zdrój
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole Publiczne

748146380
Regon 89000325900000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole Publiczne znajduje się w miejscowości Lądek-Zdrój pod adresem Paderewskiego 2. Telefon do przedszkola to 748146380. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Lądek-Zdrój, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 89000325900000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 116, z czego 57 stanowiły dziewczynki, a 59 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 9. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lądek-Zdrój: 4
  • w gminie Lądek-Zdrój: 5
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa