Przedszkole Miejskie Nr 15


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 15

Adres Przedszkole Miejskie Nr 15

WYSOKA 28
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-036
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 15

426742121
Regon 00434102800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 15 mieści się w miejscowości Łódź pod adresem WYSOKA 28. Numer telefonu do przedszkola to 426742121. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.pm15wikom.lodz.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00434102800000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 102, z czego 47 to dziewczynki, a 55 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa