Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Im. Króla Władysława łokietka W Uniszkach Zawadzkich


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Im. Króla Władysława Łokietka W Uniszkach Zawadzkich

Patron Król Władysław Łokietek

Adres Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Im. Króla Władysława Łokietka W Uniszkach Zawadzkich

0 24
Miejscowość Uniszki Zawadzkie
Kod pocztowy 06-513
Gmina Wieczfnia Kościelna
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Im. Króla Władysława Łokietka W Uniszkach Zawadzkich

236549971
Regon 00115701100000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Im. Króla Władysława łokietka W Uniszkach Zawadzkich mieści się w miejscowości Uniszki Zawadzkie pod adresem 24. Numer telefonu do przedszkola to 236549971. Numer fax: 236549971. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00115701100000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 10, z czego 7 stanowiły dziewczynki, a 3 to chłopcy. Powiat mławski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1170 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (90 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa