Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Windykach


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Windykach

Patron 0

Adres Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Windykach

0 20
Miejscowość Windyki
Kod pocztowy 06-513
Gmina Wieczfnia Kościelna
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Windykach

236540197
Regon 00115702800000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Windykach znajduje się w miejscowości Windyki pod adresem 20. Numer tel. do przedszkola to 236540197. Nr faksu: 236540197. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00115702800000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce to 10, z czego 6 to uczennice, a 4 to uczniowie. Powiat mławski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1170 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (90 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa