Szkoła Podstawowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie

Adres Szkoła Podstawowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie

Piotrkowska 61
Miejscowość Opoczno
Kod pocztowy 26-300
Gmina Opoczno
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie

447361455
Regon 00108680200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Podstawowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie mieści się w miejscowości Opoczno pod adresem Piotrkowska 61. Telefon do szkoły to 447361455. Numer fax: 447361456. Instytucja szkolna mieści się na terytorium gminy Opoczno, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00108680200000.

Szkoła Podstawowa Specjalna W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 24, z czego 14 stanowiły uczennice, a 10 to chłopcy. Powiat opoczyński ma zarejestrowane 43 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 5655 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół podstawowych (131,51 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Mapa