Przedszkole W Nowej Wsi


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Nowej Wsi

Adres Przedszkole W Nowej Wsi

Szkolna 1A
Miejscowość Nowa Wieś
Kod pocztowy 07-416
Gmina Olszewo-Borki
Powiat ostrołęcki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 55129681500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Nowej Wsi znajduje się w miejscowości Nowa Wieś pod adresem Szkolna 1A. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Olszewo-Borki, powiat ostrołęcki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55129681500000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczących się w placówce była równa 57, z czego 24 to dziewczynki, a 33 to uczniowie. Powiat ostrołęcki ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 828 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (59,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa