Publiczne Przedszkole W Młynarzach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Młynarzach

Adres Publiczne Przedszkole W Młynarzach

Ostrołęcka 24
Miejscowość Młynarze
Kod pocztowy 06-231
Gmina Młynarze
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Młynarzach

297680085
Regon 14167155800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Młynarzach mieści się w miejscowości Młynarze pod adresem Ostrołęcka 24. Nr tel. do przedszkola to 297680085. Numer faksu: 297680062. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Młynarze, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14167155800000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 21, z czego 9 to uczennice, a 12 to uczniowie. Powiat makowski ma zarejestrowane 10 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 816 uczniów w powiecie przypada 10 innych przedszkoli (81,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa