Publiczne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole

Adres Publiczne Przedszkole

Miejscowość Zbydniów
Kod pocztowy 37-416
Gmina Zaleszany
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole

158458312
Regon 83046677600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole mieści się w miejscowości Zbydniów pod adresem . Telefon do przedszkola to 158458312. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Zaleszany, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 83046677600000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 50, z czego 31 stanowiły dziewczynki, a 19 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo podkarpackie - 602. Na 1997 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (62,41 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zbydniów: 3
  • w gminie Zaleszany: 11
  • powiat stalowowolski: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa