Publiczne Przedszkole Prowadzone Przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej W Grójcu Ul. Mogielnicka 15


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Prowadzone Przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej W Grójcu Ul. Mogielnicka 15

Patron Bł. O. Honorat Koźmiński

Adres Publiczne Przedszkole Prowadzone Przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej W Grójcu Ul. Mogielnicka 15

Mogielnicka 15
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Prowadzone Przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej W Grójcu Ul. Mogielnicka 15

486642382
Regon 00509956900030
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Prowadzone Przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej W Grójcu Ul. Mogielnicka 15 znajduje się w miejscowości Grójec pod adresem Mogielnicka 15. Nr tel. do przedszkola to 486642382. Numer fax: 486640770. Przedszkole znajduje się na obszarze gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00509956900030.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 158, z czego 62 stanowiły dziewczynki, a 96 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat grójecki ma zarejestrowane 23 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1172 uczniów w powiecie przypada 23 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Grójec: 8
  • w gminie Grójec: 11
  • powiat grójecki: 59
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole