Publiczne Gimnazjum W Zubowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Zubowicach

Adres Publiczne Gimnazjum W Zubowicach

Zubowice 19
Miejscowość Zubowice
Kod pocztowy 22-435
Gmina Komarów-Osada
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Zubowicach

846153453
Regon 06016437300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Zubowicach mieści się w miejscowości Zubowice pod adresem Zubowice 19. Telefon do szkoły to 846153453. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Komarów-Osada, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 06016437300000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 52, z czego 23 stanowiły gimnazjalistki, a 29 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,33. Powiat zamojski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3320 uczniów w powiecie przypada 27 innych placówek gimnazjalnych (122,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zubowice: 2
  • w gminie Komarów-Osada: 7
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-6.45-1.76-5.67
2008-2.370.55-2.27
2009-7.58-0.25-6.91
2010-0.85-0.79-1.2
2011-1.58-1.27-1.34
Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-10.94-1.67-9.52
2008-3.030.230.21
2009-8.17-0.37-7.74
20100.750.1-1.59
20117.551.0211.85

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa