Szkoła Podstawowa W Zubowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Zubowicach

Adres Szkoła Podstawowa W Zubowicach

19
Miejscowość Zubowice
Kod pocztowy 22-435
Gmina Komarów-Osada
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Zubowicach

846153301
Regon 95107783900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Zubowicach mieści się w miejscowości Zubowice pod adresem 19. Telefon do szkoły to 846153301. Numer fax: 846153301. Jednostka edukacyjna działa na terenie gminy Komarów-Osada, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 95107783900000.

Szkoła Podstawowa W Zubowicach uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 34, z czego 13 to dziewczynki, a 21 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zubowice: 2
  • w gminie Komarów-Osada: 7
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa