Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W śniatyczach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Śniatyczach

Patron Jan Kochanowski

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Śniatyczach

45
Miejscowość Śniatycze
Kod pocztowy 22-435
Gmina Komarów-Osada
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Śniatyczach

846153159
Regon 00113441200011
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W śniatyczach znajduje się w miejscowości Śniatycze pod adresem 45. Telefon do szkoły podstawowej to 846153159. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Komarów-Osada, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00113441200011.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W śniatyczach naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 51, z czego 25 to dziewczynki, a 26 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 2 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,67. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Śniatycze: 1
  • w gminie Komarów-Osada: 7
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa