Publiczne Gimnazjum W Nabrożu - Kolonii


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Nabrożu - Kolonii

Adres Publiczne Gimnazjum W Nabrożu - Kolonii

19
Miejscowość Nabróż-Kolonia
Kod pocztowy 22-650
Gmina Łaszczów
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 95119843100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Nabrożu - Kolonii znajduje się w miejscowości Nabróż-Kolonia pod adresem 19. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Łaszczów, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 95119843100000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 46, z czego 23 to gimnazjalistki, a 23 stanowili chłopcy. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 2892 uczniów w powiecie przypada 23 innych jednostek gimnazjalnych (125,74 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.38-0.3-3.77
2006-5.19-1.34-1.51
2007-0.55-0.25-1.02
2008-4.74-5.41-3.74
20091.28-0.112.22
2010-5.03-0.79-3.01
2011-4.5-2.74-2.66
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.9-1.25-5.38
20062.06-1.58-0.32
2007-0.69-1.53-2.96
2008-4-0.97-4.03
200911.22-1.195.81
2010-8.21-2.37-6.71
2011-6.14-3.46-3.07

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa