Szkoła Podstawowa W Wożuczynie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wożuczynie

Patron ks. Błażej Nowosad

Adres Szkoła Podstawowa W Wożuczynie

--- 182
Miejscowość Wożuczyn
Kod pocztowy 22-640
Gmina Rachanie
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wożuczynie

846633244
Strona
Regon 00113599500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wożuczynie znajduje się w miejscowości Wożuczyn pod adresem --- 182. Telefon do szkoły to 846633244. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Rachanie, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem spwozuczyn.cba.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00113599500000.

Szkoła Podstawowa W Wożuczynie przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 84, z czego 29 to uczennice, a 55 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 10. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (99,21 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wożuczyn: 1
  • w gminie Rachanie: 4
  • powiat tomaszowski: 45
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa