Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Szkoła Podstawowa

Partyzantów 47
Miejscowość Rachanie
Kod pocztowy 22-640
Gmina Rachanie
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

846632305
Regon 00064559900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Rachanie pod adresem Partyzantów 47. Telefon do szkoły podstawowej to 846632305. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Rachanie, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00064559900000.

Szkoła Podstawowa rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 132, z czego 57 to uczennice, a 75 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 13. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (99,21 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rachanie: 2
  • w gminie Rachanie: 4
  • powiat tomaszowski: 45
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa