Publiczne Gimnazjum W Wójtowej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Wójtowej

Adres Publiczne Gimnazjum W Wójtowej

52
Miejscowość Wójtowa
Kod pocztowy 38-305
Gmina Lipinki
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Wójtowej

134478149
Regon 49291019800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Wójtowej mieści się w miejscowości Wójtowa pod adresem - 52. Nr tel. do szkoły to 134478149. Fax: 134478149. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Lipinki, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum.wojtowa.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49291019800000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 33, z czego 19 stanowiły gimnazjalistki, a 14 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,33 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,57. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych jednostek gimnazjalnych (101,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wójtowa: 2
  • w gminie Lipinki: 9
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa