Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Słomnikach


Najważniejsze informacje - Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Słomnikach

Patron Kazimierz Wielki

Adres Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Słomnikach

Świerczewskiego 2
Miejscowość Słomniki
Kod pocztowy 32-090
Gmina Słomniki
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Słomnikach

123881125
Strona
Regon 12076013000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Słomnikach mieści się w miejscowości Słomniki pod adresem Świerczewskiego 2. Numer telefonu do szkoły to 123881125. Numer faksu: 123888006. Studium policealne działa na obszarze gminy Słomniki, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową studium policealnego można odwiedzić pod adresem www.zso.slomniki.pl. Szkoła policealna znajduje się w rejestrze pod numerem 12076013000000.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce to 8, z czego 5 stanowiły słuchaczki, a 3 stanowili uczniowie. Powiat krakowski ma zarejestrowane 8 szkoł policealnych, a województwo małopolskie - 262. Na 370 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół policealnych (46,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 18,93 (4959 wychowanków na 262 placówek).

Mapa