Prywatne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Smrokowie


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Smrokowie

Patron Jan Paweł II

Adres Prywatne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Smrokowie

Smroków 44a
Miejscowość Smroków
Kod pocztowy 32-090
Gmina Słomniki
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Smrokowie

123880500
Strona
Regon 12095742300020
Organ prowadzący STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OŚWIATY I ROZWOJU REGION

Prywatne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Smrokowie mieści się w miejscowości Smroków pod adresem Smroków 44a. Nr tel. do gimnazjum to 123880500. Nr fax: 123880500. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Słomniki, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zs-smrokow.iap.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 12095742300020. Organ rejestracyjny dla Prywatne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Smrokowie to gmina.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat krakowski ma zarejestrowane 49 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 7895 uczniów w powiecie przypada 49 innych jednostek gimnazjalnych (161,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8-0.14-3.28
20061.2-0.040.26
2007-5.090.96-1.19
2008-1.52-3.080.91
2009-1.970.5-0.54
2010-0.78-0.560.66
20111.04-0.350.28
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.57-0.69-5.4
2006-2.050.07-1.15
2007-6.630.08-2.72
2008-0.1-0.64-1.43
2009-1.920.11-1.61
2010-0.55-0.64-0.88
2011-0.650.3-1.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa