Gimnazjum Im. świętej Jadwigi Królowej W Luborzycy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Świętej Jadwigi Królowej W Luborzycy

Patron Święta Jadwiga Królowa

Adres Gimnazjum Im. Świętej Jadwigi Królowej W Luborzycy

160
Miejscowość Wysiołek Luborzycki
Kod pocztowy 32-010
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Świętej Jadwigi Królowej W Luborzycy

123872140
Strona
Regon 35711008300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. świętej Jadwigi Królowej W Luborzycy mieści się w miejscowości Wysiołek Luborzycki pod adresem 160. Numer telefonu do gimnazjum to 123872140. Fax: 123870085. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimwlub.edu.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 35711008300000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 388, z czego 183 to uczennice, a 205 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 39 nauczycieli, z czego 34 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 6,8. Powiat krakowski ma zarejestrowane 49 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 7895 uczniów w powiecie przypada 49 innych gimnazjów (161,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wysiołek Luborzycki: 1
  • w gminie Kocmyrzów-Luborzyca: 12
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.54-0.14-1.54
2006-0.49-0.04-0.49
20070.950.960.95
20081.28-3.081.28
20091.430.51.43
2010-1.98-0.56-1.98
20111.05-0.351.05
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.12-0.69-2.12
2006-0.760.07-0.76
2007-0.520.08-0.52
2008-1.32-0.64-1.32
2009-2.190.11-2.19
2010-3.44-0.64-3.44
20110.420.30.42

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa