Medyczne Studium Zawodowe W Białej Podlaskiej


Najważniejsze informacje - Medyczne Studium Zawodowe W Białej Podlaskiej

Patron Maria Minczewska

Adres Medyczne Studium Zawodowe W Białej Podlaskiej

Okopowa 3
Miejscowość Biała Podlaska
Kod pocztowy 21-500
Gmina miasto Biała Podlaska
Powiat Biała Podlaska
Województwo lubelskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia publiczna

Telefon Medyczne Studium Zawodowe W Białej Podlaskiej

833436154
Regon 00029749000000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Medyczne Studium Zawodowe W Białej Podlaskiej mieści się w miejscowości Biała Podlaska pod adresem Okopowa 3. Telefon do szkoły to 833436154. Nr faksu: 833436154. Studium policealne funkcjonuje na terytorium gminy Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Serwis www szkoły policealnej można odwiedzić pod adresem www.msz_bp.republika.pl. Szkoła policealna widnieje w rejestrze pod numerem 00029749000000.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 197, z czego 134 to słuchaczki, a 63 stanowili uczniowie. W szkole policealnej pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,92. Powiat biała podlaska ma zarejestrowane 12 szkoł policealnych, a województwo lubelskie - 197. Na 227 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół policealnych (18,92 na placówkę), a średnia w województwie to 32,85 (6472 wychowanków na 197 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Biała Podlaska: 16
  • w gminie Biała Podlaska: 16
  • powiat Biała Podlaska: 16
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa