Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

Górna 3
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

412482737
Strona
Regon 00069499400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Górna 3. Telefon do szkoły to 412482737. Fax: 412482737. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.psp8.oodn.pl. Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00069499400000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce to 128, z czego 65 stanowiły uczennice, a 63 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 14 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 3,5. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 6299 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (165,76 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa