Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlebówku


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlebówku

Patron im. Kornela Makuszyńskiegi

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlebówku

9
Miejscowość Chlebówko
Kod pocztowy 73-112
Gmina Stara Dąbrowa
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlebówku

915613395
Strona
Regon 00122364700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlebówku mieści się w miejscowości Chlebówko pod adresem 9. Numer tel. do szkoły to 915613395. Faks: 915613395. Placówka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Stara Dąbrowa, powiat stargardzki , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.spchlebowko.edupage.org. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00122364700000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlebówku edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce była równa 171, z czego 100 stanowiły uczennice, a 71 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7. Powiat stargardzki ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 7281 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (227,53 na placówkę), a średnia w województwie to 206,68 (100655 dzieci w wieku szkolnym na 487 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Chlebówko: 1
  • w gminie Stara Dąbrowa: 3
  • powiat stargardzki: 37
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa