Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej

Patron Maria Konopnicka

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej

17
Miejscowość Parlino
Kod pocztowy 73-112
Gmina Stara Dąbrowa
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej

915613094
Regon 00122365300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej mieści się w miejscowości Parlino pod adresem 17. Telefon do szkoły podstawowej to 915613094. Jednostka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Stara Dąbrowa, powiat stargardzki , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00122365300000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 141, z czego 65 stanowiły uczennice, a 76 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6. Powiat stargardzki ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 7281 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (227,53 na placówkę), a średnia w województwie to 206,68 (100655 uczniów na 487 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Parlino: 1
  • w gminie Stara Dąbrowa: 3
  • powiat stargardzki: 37
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa