Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Marianowo 7
Miejscowość Marianowo
Kod pocztowy 18-421
Gmina Piątnica
Powiat łomżyński
Województwo podlaskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 45115174100000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Technikum mieści się w miejscowości Marianowo pod adresem Marianowo 7. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terenie gminy Piątnica, powiat łomżyński , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Szkoła średnia techniczna widnieje w rejestrze pod numerem 45115174100000.

Uczeń technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce to 257, z czego 5 stanowiły kursantki, a 252 stanowili słuchacze. Powiat łomżyński ma zarejestrowane 3 szkoły techniczne, a województwo podlaskie - 111. Na 277 uczniów w powiecie przypada 3 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (92,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 168,32 (18684 wychowanków na 111 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr