Publiczne Gimnazjum W Marianowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Marianowie

Patron im. Poety Ks. Jana Twardowskiego

Adres Publiczne Gimnazjum W Marianowie

Mieszka I 2a
Miejscowość Marianowo
Kod pocztowy 73-121
Gmina Marianowo
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Marianowie

915613886
Regon 81186951700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Marianowie mieści się w miejscowości Marianowo pod adresem Mieszka I 2a. Nr tel. do gimnazjum to 915613886. Nr faksu: 915613886. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Marianowo, powiat stargardzki , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 81186951700000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 121, z czego 59 stanowiły dziewczynki, a 62 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,6. Powiat stargardzki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 3600 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek gimnazjalnych (171,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 148,59 (49482 dzieci w wieku gimnazjalnym na 333 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Marianowo: 2
  • w gminie Marianowo: 2
  • powiat stargardzki: 37
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.45-0.110.45
2006-0.35-0.66-0.35
20075.79-0.155.79
2008-0.130.07-0.13
20095.562.665.56
20100.742.030.74
20113.381.433.38
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.270.461.27
2006-0.47-0.35-0.47
20072.31-0.912.31
20081.40.521.4
20091.511.031.51
20104.261.684.26
20111.87-0.351.87

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa