Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Marinaowo 7
Miejscowość Marianowo
Kod pocztowy 18-421
Gmina Piątnica
Powiat łomżyński
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 45115177000000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Marianowo pod adresem Marinaowo 7. ZSZ znajduje się na terytorium gminy Piątnica, powiat łomżyński , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 45115177000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat łomżyński ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo podlaskie - 70. Na 70 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów na 70 placówek).

Mapa